Akcja dedykowana jest szkołom szpitalnym, przyszpitalnym i sanatoryjnym z całego kraju. Pacjenci oddziałów dziecięcych z otrzymanych od fundacji materiałów wykonują własnoręcznie biało-czerwone laurki z życzeniami dla uczestników Powstania Warszawskiego. Odbywa się to podczas specjalnych warsztatów pod opieką pedagoga.
Jak wziąć udział w projekcie?
1
 • Zapoznaj się z regulaminem projektu Kartka dla Powstańca.
 • Wypełnij formularz online przystąpienia do projektu.
 • NA TWOJE ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 7 CZERWCA 2024!
 • Oczekuj od nas informacji o zakwalifikowaniu się do projektu. Wyślemy ją w czerwcu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
2
 • Odbierz przesyłkę z materiałami edukacyjnymi i plastycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia akcji.
 • Przeprowadź warsztaty na podstawie otrzymanych konspektów zajęć i z wykorzystaniem materiałów plastycznych. Bardzo ważne jest aby wszystkie wykonane kartki-laurki były wypisane i podpisane.
3
 • Wypełnij sprawozdanie online z przeprowadzonej akcji i wyślij do fundacji laurki. MASZ CZAS DO 10 PAŹDZIERNIKA 2024!
 • Nie zapomnij o dołączeniu do sprawozdania zdjęć dokumentujących prowadzone na terenie placówki działania związane z realizacją projektu.
 • Wykonane laurki wraz z laurkami konkursowymi prześlij na adres: Fundacja Sensoria ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY SZPITALNE.
 • WAŻNE! Przed wysyłką jeszcze raz dokładnie sprawdź, czy wszystkie kartki zostały wypisane i podpisane przez nadawców.
4
 • Po wysyłce formularza sprawozdawczego oraz laurek, oczekuj wysyłki dyplomu ze strony organizatora.
Kontakt
Justyna Zalwert
e-mail: [email protected]
tel. +48 531 283 358