Nieodłącznym elementem kampanii BohaterON – włącz historię! jest Kartka dla Powstańca – specjalna edycja projektu Kartka ze Szpitala. Akcja dedykowana jest szkołom szpitalnym, przyszpitalnym i sanatoryjnym z całego kraju. Pacjenci oddziałów dziecięcych z otrzymanych od fundacji materiałów wykonują własnoręcznie biało-czerwone laurki z życzeniami dla uczestników Powstania Warszawskiego. Odbywa się to podczas specjalnych warsztatów pod opieką pedagoga. W ramach projektu organizowany jest również konkurs na najładniejsze kartki.
Jak wziąć udział w projekcie?
1
 • Zapoznaj się z regulaminem projektu Kartka dla Powstańca.
 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz przystąpienia do projektu.
 • Zeskanuj dokument i wyślij na adres: [email protected]
  NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 10 LIPCA 2023!
 • Oczekuj od nas informacji o zakwalifikowaniu się do projektu. Wyślemy ją pod koniec lipca na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
2
 • Odbierz przesyłkę z materiałami edukacyjnymi i plastycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia akcji.
 • Przeprowadź warsztaty na podstawie otrzymanych konspektów zajęć i z wykorzystaniem materiałów plastycznych. Bardzo ważne jest aby wszystkie wykonane kartki-laurki były wypisane i podpisane.
 • KONKURS Z NAGRODAMI! Spośród wszystkich wykonanych przez dzieci kartek wybierz trzy, które wezmą udział w konkursie na najładniejszą laurkę. Podczas pakowania w widoczny sposób oddziel je od reszty i dołącz do nich formularz konkursowy. Więcej informacji na temat konkursu i nagród znajdziesz w regulaminie projektu.
3
 • Złóż sprawozdanie z przeprowadzonej akcji i wyślij do fundacji wykonane laurki. MASZ CZAS DO 10 LISTOPADA 2023!
 • Na adres mailowy: [email protected] prześlij wypełnione sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci fotografii dokumentujących prowadzone na terenie placówki działania związane z realizacją projektu.
 • Wykonane laurki wraz z laurkami konkursowymi prześlij na adres: Fundacja Sensoria ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY SZPITALNE.
 • WAŻNE! Przed wysyłką jeszcze raz dokładnie sprawdź, czy wszystkie kartki zostały wypisane i podpisane przez nadawców.
4
 • Zachęć społeczność do głosowania na Wasze prace konkursowe. Na początku listopada na profilu facebookowym BohaterON zostanie opublikowany album z laurkami zgłoszonymi na konkurs. Nagrodę główną w konkursie otrzyma placówka, która zgromadzi pod zdjęciami swoich kartek najwięcej reakcji.
 • Czekaj na wyniki konkursu (około 30 listopada) i podziękowanie za udział w akcji.
Kontakt
Natalia Gorowa-Taborska
e-mail: [email protected]
tel. 48 530 442 795
Nagrodzeni w 2022 roku
1 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach
gry planszowe o wartości 1 000 zł
2 miejsce
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
gry planszowe o wartości 500 zł
3 miejsce
SSzkoła Filialna SP 38 w Zabrzu
gry planszowe o wartości 500 zł