Polub nas na Facebooku! Obserwuj nas na Instagramie! Subskrybuj nas na YouTubie!
wyślij kartkę

Włącz z nami historię!

Zgłoś szkołę do projektu BohaterON w Twojej Szkole!

TRWA REKRUTACJA NA SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI

zobacz spot
co to za kampania?

Co to za kampania?

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Tegoroczne rekrutacja szkół do projektu została podzielona na trzy obszary.
Podział zależy od etapu kształcenia oraz typu placówki.
Udział w akcji jest bezpłatny.

BohaterON W LICZBACH

BohaterON składa się z trzech głównych elementów:

 • Pamięć
 • Edukacja
 • Pomoc

Dzięki akcji Polacy napisali 215 507 kartek i listów do Powstańców

0

liczba kartek wysłanych online w II edycji

0

liczba kartek zaadresowanych do konkretnych Powstańców w II edycji

0

warsztatów edukacyjnych angażujących około 1100 uczniów w I edycji

0

nauczycieli biorących udział w seminariach i 13 810 uczniów objętych projektem w II edycji

Polecamy się obserwować

BohaterON BohaterON

Co zyskujesz?

Chciałbyś poznać niestandardowe metody pracy z młodzieżą?

Zastanawiasz się, jak efektywnie rozmawiać z uczniami o historii II Wojny Światowej?

Nauczycielu, zgłoś szkołę do projektu i wspólnie z uczniami pokaż, że pamiętasz o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

W przeprowadzonym wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w 2017 roku badaniu wśród ponad dziesięciu tysięcy uczniów (12-19 lat) prawie 40% ankietowanych wskazało, że na stopień atrakcyjności nauczania historii ma wpływ zaangażowanie nauczyciela!

pełny raport

Gwarantowane

uczestnictwo w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej

cenna wiedza do wykorzystania przez lata

bezpłatne pocztówki i plakaty akcji BohaterON

bezpłatne materiały dydaktyczne w wersji online

wsparcie organizatorów w przeprowadzeniu zajęć

dyplom dla szkoły i imienne zaświadczenie dla koordynatora poświadczające udział w projekcie

Masz szansę na

miano najbardziej zaangażowanej w działania historyczne szkoły w Polsce bądź województwie

spotkanie ze świadkiem historii zrealizowane przez organizatorów projektu w Twojej szkole

atrakcyjne nagrody pieniężne dla zwycięzców oraz pakiety materiałów edukacyjnych dla najbardziej aktywnych placówek

uczestnictwo w gali finałowej projektu w grudniu 2018 roku

 • szkołyszpitalne
 • przedszkolai szkoły podstawowe
 • szkołyponadpodstawowe /seminaria dla nauczycieli

Wybierz szkołę

Specjalną edycją akcji są działania prowadzone dla szkół szpitalnych, przyszpitalnych i sanatoryjnych. Te placówki, oprócz konspektów zajęć, otrzymają zestawy materiałów plastycznych do własnoręcznego wykonania wyjątkowych patriotycznych kartek-laurek z życzeniami. Warsztaty w  szkołach zyskają dzięki temu nie tylko wymiar edukacyjny, ale również terapeutyczny (arteterapia). Dla najbardziej aktywnych placówek przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci zestawów do scrapbookingu.

Co musisz zrobić, by zgłosić szkołę, wziąć udział w projekcie i powalczyć o nagrody?

Sierpień

 1. Zapoznaj się z regulaminem projektu Kartka dla Powstańca – REGULAMIN.
 2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz przystąpienia do projektu – FORMULARZ.

3. Zeskanuj dokument i wyślij na adres: kartka@fundacjarosa.pl – TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 12 SIERPNIA 2018 R.

 1. Sprawdź, czy jesteś na liście placówek zakwalifikowanych do projektu: LISTA

5. Odbierz paczkę z materiałami edukacyjnymi i plastycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia akcji.

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

6. Przeprowadź w szkole warsztaty przy wykorzystaniu otrzymanych konspektów zajęć i materiałów plastycznych.

7. Spośród wszystkich wykonanych kartek wybierz trzy, które wezmą udział w konkursie na najładniejszą laurkę, i zapakuj je wraz z formularzem konkursowym – FORMULARZ KONKURSOWY.

8. Do 31 października prześlij wykonane laurki wraz z laurkami konkursowymi na adres: Fundacja Rosa ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY SZPITALNE. WAŻNE! PRZED WYSYŁKĄ DOKŁADNIE SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKIE KARTKI ZOSTAŁY WYPISANE I PODPISANE PRZEZ MAŁYCH NADAWCÓW!

9. Na adres mailowy: kartka@fundacjarosa.pl prześlij wypełnione sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci fotografii dokumentujących prowadzone na terenie placówki działania związane z realizacją projektu.

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ

10. Czekaj na wyniki konkursu (około 15 listopada) i podziękowanie za udział w akcji.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

Katarzyna Gondek-Wieczorek | kartka@fundacjarosa.pl | + 48 603 988 422

Podstawą do zgłoszenia i otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych (konspekt zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej, pocztówki BohaterON, plakat informacyjny), a po akcji pamiątkowego dyplomu, będzie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Jak zgłosić szkołę? 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

UWAGA! WSZYSTKIE SZKOŁY, KTÓRY ZGŁOSIŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE I OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ W OCZEKIWANIU NA MATERIAŁY. Z POWODU BARDZO DUŻEGO ZAINTERESOWANIA I WIELU ZGŁOSZEŃ WYSYŁKA PACZKI MOŻE ZAJĄĆ NAM DO TYGODNIA.

SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK

 1. Zapoznaj się z regulaminem akcji dla przedszkoli i szkół podstawowych – REGULAMIN .
 2. Wypełnij formularz przystąpienia do projektu – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 2 PAŹDZIERNIKA. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI W PRZYSZŁYM ROKU.

3. Sprawdź maila – na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie udziału w projekcie i elektroniczne materiały edukacyjne.

4. Odbierz paczkę z pocztówkami i plakatem informującym o akcji.

5. Przeprowadź w szkole akcję pisania kartek do Powstańców. Planując zajęcia, możesz skorzystać z naszego konspektu zajęć, którego otrzymasz na maila.

6. Do 31 października prześlij wypisane kartki na adres: Fundacja Rosa ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY PODSTAWOWE

WAŻNE! PAMIĘTAJ, ŻEBY NA PRZESYŁCE ZNALAZŁY SIĘ RÓWNIEŻ DANE NADAWCY.

GRUDZIEŃ

7. Oczekuj podziękowania za udział w akcji – dla koordynatora i szkoły.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

kontakt@bohateron.pl | +48 530 983 886

Nauczycieli i uczniów ze szkół średnich (liceów, techników, szkół branżowych) zapraszamy do udziału w organizowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej ogólnopolskich seminariach skupiających się wokół nowoczesnego i aktywnego nauczania o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego.

Po seminarium jego uczestnicy wraz z wybranymi uczniami będą mieli za zadanie opracować, przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej społeczności. Jako organizatorzy zachęcamy szkolne drużyny do realizacji projektów opartych na relacjach świadków historii (nagrania wywiadów), angażujących lokalną społeczność (sztafety pokoleń, gry terenowe) czy wykorzystujących niecodzienne metody pracy ze źródłami historycznymi (pokoje zagadek, gry planszowe).

Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w konkursie o wartościowe nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie, na którą zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, partnerzy i patroni, a także Powstańcy Warszawscy.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Jak zapisać się na seminarium i zaangażować uczniów do udziału w projekcie? 

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ

 1. Zapoznaj się z regulaminem akcji dla szkół ponadpodstawowych – REGULAMIN
 2. Wypełnij formularz przystąpienia do projektu – FORMULARZ

REKRUTACJA TRWA! LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

Plan spotkań:

25.09.2018 r. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) | zapisy zamknięte

26.09.2018 r. Gdańsk (woj. pomorskie) | zapisy zamknięte

27.09.2018 r. Szczecin (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) | zapisy zamknięte

02.10.2018 r. Poznań (woj. wielkopolskie) | zapisy zamknięte

04.10.2018 r. Łódź (woj. łódzkie) | seminarium odwołane (możliwość uczestnictwa w spotkaniu w innej lokalizacji)

08.10.2018 r. Wrocław (woj. dolnośląskie i opolskie) | zapisy zamknięte

12.10.2018 r. Warszawa (woj. mazowieckie) | brak wolnych miejsc

15.10.2018 r. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) | wolne miejsca

18.10.2018 r. Lublin (woj. lubelskie) | wolne miejsca

19.10.2018 r. Białystok (woj. podlaskie) | wolne miejsca

22.10.2018 r. Kraków (woj. małopolskie) | brak wolnych miejsc

26.10.2018 r. Kielce (woj. świętokrzyskie) | wolne miejsca

29.10.2018 r. Rzeszów (woj. podkarpackie) | wolne miejsca

30.10.2018 r. Katowice (woj. śląskie) | brak wolnych miejsc

3. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacją o terminie i miejscu spotkania w Twoim województwie.

4. Odbierz paczkę z pocztówkami i plakatem informującym o akcji.

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

5. Przeprowadź w szkole akcję pisania kartek do Powstańców. Planując zajęcia, możesz skorzystać z naszego konspektu zajęć, którego otrzymasz na maila.

6. Weź udział w 8-godzinnym tematycznym seminarium dla nauczycieli. W programie między innymi: historia mówiona w pracy nauczyciela, wykorzystanie dokumentów źródłowych na zajęciach z młodzieżą, przykłady dobrych praktyk, a także narzędzia i  metody pomagające w efektywnym prowadzeniu zajęć – OGÓLNY PLAN SEMINARIUM

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD

7. Wybierz uczniów, z którymi zrealizujesz autorski projekt promujący historię Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Zaangażujcie w działania społeczność szkolną, lokalną i – jeżeli macie taka możliwość – kombatantów.

JAK PROJEKT BĘDZIE OCENIANY? – WSKAZÓWKI

GRUDZIEŃ

8. Do 2 grudnia prześlij sprawozdanie ze zrealizowanych działań – SPRAWOZDANIE

WAŻNE! PAMIĘTAJ O ZAŁĄCZNIKACH (ZDJĘCIA, FILMY, PREZENTACJE), KTÓRE ZOBRAZUJĄ PODEJMOWANE PRZEZ WAS AKTYWNOŚCI.

9. Wspólnie z uczniami przyjedź do Warszawy na galę finałową BohaterON w Twojej Szkole i poznaj zwycięzców rywalizacji na najlepszy miniprojekt edukacyjny dotyczący Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Podczas gali przewidzieliśmy strefę integracji dla młodzieży oraz spotkanie z Powstańcami Warszawskimi.

10. Odbierz zaświadczenie udziału w seminarium i dyplom udziału w projekcie dla szkoły. 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

kontakt@bohateron.pl | +48 530 983 886

Kto to prowadzi?

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię!

Organizatorzy

Partner merytoryczny

Patronat

Projekt BohaterON w Twojej Szkole otrzymał dofinansowanie w ramach programu
“Wdzięczni bohaterom” Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

tel. +48 530 983 886
(kontakt w godz. 10-16)
kontakt@bohateron.pl ul. Ołtaszyńska 7
53-010 Wrocław
Polityka prywatności